Sık Sorulan Sorular

** Marka Nedir?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

** Ticaret Siciline kayıt ettirdim, markam zaten tescilli.

Ticaret ünvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı olmadan kullanılan bu markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Ünvanında kullanan yada kullanmayan başka bir işletme tarafından Marka siciline tescil ettirilebilmektedir.

** Marka Tescili Ne Zamandan beri uygulanıyor?

Türkiye’ de Markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamıştır.1995 yılında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra da işletmeler kullanmakta oldukları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan isim, şekil v.b. ibarelerle kullandıkları markalarını tescil ettirerek koruma altına aldırmaya başlamışlardır. 

** Markamı tek sınıfa tescil ettirsem yetmez mi?

Marka Tescilleri 45 farklı sınıfa ayrılır. Bu sınıflama ile; üretim, satış ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin markalarını faaliyet gösterdikleri iş koluna göre sınıflandırmalarına imkan tanınmıştır. Bu nedenle markanızın hangi sınıflara tescil ettirilmesi gerektiğini danışmanlarımıza sorabilirsiniz. (Lacivert Patent Danışma Hattı – 0212 669 0 528)

** Üretim yapıyorum, bu nedenle de üretim için tescil aldım, ama benimle aynı isimle karşıma mağaza açtılar. Markam tescilli iken bu nasıl oluyor.

Sadece üretim alanında tescil aldığınız için aynı marka ile satış alanında tescil alarak bir mağaza açabilir. Bu nedenle hem üretim hem de satış yapıyorsanız markanızı her iki ilgili sınıfta da tescil ettirmelisiniz.

** Markamı Hangi Sınıfa Tescil Ettirmem Gerektiğini Nereden Bileyim?

Konu ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın

** Özel Korunan Markalar diye bir şey var, bunların ne olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Özel Korunan Markalar için <a href=”http://lacivertpatent.com.tr/bilgi-bankasi/ozel-korunan-markalar/”>buraya tıklayın </a>

** Marka Tescili İçin Ne Kadar Ücret Ödemem Lazım?

Türk Patent Enstitüsünün tüm tescil işlemleri için belirlediği standart fiyatlar var. İşletmeniz için en ekonomik ve en uygun tescil müracaatının yapılması için yetkililerimizin sizi ziyaret etmesi için Danışma Hattımızı arayarak (0212 669 0 528) yada e-mail göndererek adresinizi iletebilirsiniz.

** Alan Adı Nedir?

Alan adı (domain name), bir web sitesinin İnternet’teki adı ve adresidir. Bir web sitesi sahibi olabilmeniz için öncelikle bir alan adı (domain name) tescil ettirmelisiniz.

** Alan Adı Tescili Ne Avantaj Sağlar?

Alan Adı Tescili, sizin dünyaya açılmanızı sağlar. Adınıza belirli bir süre için tahsis edilen alan adı, bu süre boyunca başka kimse tarafından kullanılamaz

** Alan Adı Tahsisi hangi kurumun yetkisindedir?

Türkiye’de alan adları ODTÜ tarafından yönetilmekte ve tahsis edilmektedir, en fazla 5 yıl olarak tahsis edilebilir.

** Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlere “Coğrafi İşaret” denir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın

** Coğrafi İşaret Tescillerine örnek verebilir misiniz?

Konu ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın

** Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir.

** TPE Endüstriye Tasarımı Nasıl Değerlendirir?

Endüstriyel Tasarım TPE tarafından “Bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Değerlendirmelerde bu tanıma göre hareket edilir.

** Endüstriyel Tasarım Sınıflaması nasıldır?

Konu ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayın

** Patent Tescili Neden Gereklidir?

Patent tescili ile koruma altına alınmayan buluş için yapılan emek, zaman ve para harcaması serbest piyasada kayba sebep olabilir. Buluş ortaya çıktıktan sonra üretimi araştırması kadar pahalı olmayacağından herkes tarafından üretilebilir. Yeni ama patent ile koruması olmayan buluş buluşçu dışında kimselerce tescil edilebilir.

** Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

** Patent ve Faydalı Model Arasında Ne Farklar Var?

  1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
  2. Koruma süreleri farklıdır,
  3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniylePatent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
  4. Patentle korunabilen her konu faydalı model ile korunamaz, üretim metotları gibi.

Bir Cevap Yazın