Patent Hizmetleri

Patent Tescili Neden Gereklidir ?

Buluş, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür.Buluşlar, buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur.

Patent tescili bir kez alınabilen ve bu bir kez almanın da belirli sürede olması gereken bir korumadır. Dünyada her yıl 2-3 milyon arasında patent yayınlanmaktadır. Patent tescili ile koruma altına alınmayan buluş kamusal bilgi haline gelmektedir.

Tescilin önemini iki yönden vurgulayabiliriz;

1) Patent tescili ile koruma altına alınmayan buluş için yapılan emek, zaman ve para harcaması serbest piyasada kayba sebep olabilir. Buluş ortaya çıktıktan sonra üretimi araştırması kadar pahalı olmayacağından herkes tarafından üretilebilir ve buluşçunun buluşa ulaşmasını sağlayan emek, zaman ve para harcamasından doğan maliyet sadece buluşçu üzerinde kalacağı için diğer rekabetçiler en baştan karlı olarak işe başlamış olacaklardır.

2) Yeni ama patent ile koruması olmayan buluş buluşçu dışında kimselerce tescil edilebilir. Böyle bir durumda başkası tarafından elde edilmiş patent hakkı asıl buluşçuya karşı ileri sürülebileceğinden buluşçu buluşun kendine ait olduğunu ispat edemezse kendi bilgi ve tecrübesinin ürünü olan buluşun ticari gelirinden faydalanamaz hale gelebilecektir.

Faydalı Model :

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Öte yandan patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar :

  1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
  2. Koruma süreleri farklıdır,
  3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniylePatent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
  4. Patentle korunabilen her konu faydalı model ile korunamaz, üretim metotları gibi.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Benzerlikler :

Hem faydalı modeller patente hem de patentler faydalı modellere dönüştürülebilir. Ancak burada önemli olan nokta dönüşüm işlemleri için 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen sürelerde yapılmasıdır.

Bir Cevap Yazın