Hukuk Danışmanlığı

Fikri ve Sınai Haklar konularında Lacivert Patent Hukuk Departmanı ile siz değerli müşterilerine Hukuk Danışmanlığı vermekten gurur duymaktadır.

Lacivet Patent’ in müşterilerine sunduğu Hukuki Danışmanlık Hizmetleri ana başlıkları ile şu şekilde sıralanabilir.

  • Marka hukukuna ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması ve bu konuda danışmanlık hizmetinin verilmesi,
  • Marka hakkı ihlallerine karşı marka hakkı sahibine gerekli uyarılan yapılması ve hakların bildirilmesi,
  • T.P.E. tarafından verilen kararlar hakkında danışmanlık hizmeti ve gerektiğinde itirazların yapılması,
  • Marka hakkının ihlali durumlarında, delil tespiti, markaya tecavüzün durdurulması, giderilmesi davaları, maddi – manevi tazminat talepleri, hükümsüzlük davaları, Y.İ.D.K. kararlarının iptali davaları, markanın korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer önlemlerin alınması ile tüm dava dosyalarının hazırlanması ve davaların takibi,
  • Tanınmış marka hakkında bilgilendirme ve tanınmış marka başvurusunun yapılması, takibi ve tanınmış marka belgesinin hak sahibine teslimi,
  • Patent konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve danışmanlık hizmetinin verilmesi,
  • Patent gaspı, patentten doğan haklara tecavüzün durdurulması ve devam eden tecavüzün önlenmesi için mevzuatın öngördüğütedbirlerin talep edilmesi, davalarının takibi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararların tazmini talebi, patentin hükümsüzlüğü davalarının takibi,
  • Faydalı modeller hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ve mevzuatın öngördüğü davaların açılması ve takibi,
  • Endüstriyel tasarımlar hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ve hükümsüzlük, tecavüzün tespiti, önlenmesi, maddi-manevi tazminat davaları ve mevzuatın öngördüğü diğer önlemleri alınması, davaların açılması ve takibi,
  • Alan adları hususunda danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Bir Cevap Yazın