Monthly Archives: Haziran 2015

Marka ve Sosyal Medyanın Önemi

İletişimin sosyal enstrümanı, toplumsal, sosyal, politik tartışmaların, gündemle ilgili gelişmelerin anında paylaşıldığı, beğenilerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi özgürce dile getirdiğimiz, bilgi akışını sağladığımız sosyal platformlar.

Dünyada 1,184 milyar kullanıcısı ile facebook, 816 milyon kullanıcısı ile QQ (Tencent), 632 milyon kullanıcısı ile Qzone, 400 milyon kullanıcısı ile Whatsapp, 300 milyon kullanıcısı ile Google +, 272 milyon kullanıcısı ile Wechat, 259 milyon kullanıcısı ile LinkedIn, 232 milyon kullanıcısı ile Twitter, 230 milyon kullanıcısı ile Tumbir, 220 milyon kullanıcısı ile Tencent Weibo ve son zamanlarda Instagram ve youtube.

Ülkemizde 36 milyon kişi aktif facebook kullanıcısı. Bu rakam, ülkemiz nüfusunun %50’sine tekabül ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook’u (%93), sırasıyla Twitter (%72), Google+ (%70) ve LinkedIn (%33) takip ediyor. Markalar, sosyal medya pazarlama adı altında departmanlar oluşturuyor, içerik editörleri ile çalışıyor ve sürekli gündemde yer almak için birbiriyle yarışıyor. Sosyal medyada firmaların ilk aktiviteleri bütün sosyal ağlarda ürünlerine ait birer sayfa açmaktır. Ne yazık ki açılan onca sayfa efektif bir şekilde kullanılamadığı, güncellenmediği, interaktif olmadığı için markayı tutundurmak bir yana, itibarını zedeleyebiliyor.

Marka, sosyal medyada etkin kullanıldığında değerli, etkin kullanılmadığında ise değersiz hale gelebiliyor. Herbiri kendi içinde ayrı birer gezegen olan sosyal ağlarda, markaların, Sosyal medya pazarlaması yapmadan önce, her ağın niteliklerini iyi bilmesi ve bu doğrultuda kullanması gerekir. Facebook, dünyanın en çok tercih edilen sosyal iletişim ağıdır. Birçok marka facebook reklamlarına önem veriyor ve bunun için hem zaman hem de bütçe ayırıyorlar. Ancak, e-ticaret sitelerinin facebook üzerinde verdikleri reklamları satış odaklı yapmaları, satışa yönelik reklam görsellerini kendi web sitelerine yönlendirmesi, facebook gezegeninin bünyesinde kabul görmeyen bir pazarlama metodudur. 

Sosyal medyanın efektif yönetimi için ne yapmalıyız?

Kurumsal bir iletişime sahip olmak, ortak iletişim dili kullanmak markanın algısı ve itibarı için çok önemlidir. Markanın bir karakteri olduğunu unutmayalım. Marka kimliğini oluştururken, logosu, mottosu ile markaya karakter tanımı yapıyoruz. Pazarlama araştırmalarında sıkça kullandığımız karakter analizi, markalara kişilik verdirerek konumlandırmasını bu yönde yapmalarını sağlamaktadır. Örneğin redbull kanatlandırır derken markaya bir sihirbaz karakteri tanımlıyoruz. Redbull’un içimizden biri gibi davranmasını beklemeyiz. İletişim dilini bu karaktere göre kurgulamak ve her mecrada aynı iletişim dilini kullanmak gerekir.  Ayrıca, markanın hitap dilinin keskin olmaması, belirli bir siyasi görüş yansıtmaması, her kesimi kucaklaması, uzlaşmacı olması gerekir. Büyük markaların, sosyal medya paylaşımlarında yaptıkları hatalarının, geri dönülemez kayıplara neden olduğuna yakın zamanda tanık olduk.

Sosyal Medya’da vereceğimiz reklamlarda ve yayınladığımız içeriklerde kullandığımız iletişim dilini itina ile belirlemeli, reklamlarda hedef kitleyi belirlerken geniş bir profile değil, daha niche bir profile odaklanmalıyız. Satıştan ziyade, marka tutundurma ve bilinirliğini artırma çalışmalarında sosyal medyayı önemli ve etkin bir araç olarak kullanabiliriz.

Ref: Nagihan Ünüvar – Markamsen Genel Koordinatörü

Marka Kararı

Tanınmış Markalardan Dolayı Marka Reddi’ne Anayasa Mahkemesi Engeli…

Yüksek Mahkeme, ünlü markaları çağrıştıran markaların tescilinde sahibinin izninin aranacağı şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, marka tescili konusunda tartışma yaratacak bir karara imza atarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) marka tescilinde mutlak ret nedenleri başlıklı 7. maddesinde kritik bir iptal kararı aldı. Anayasa Mahkemesi, maddenin ünlü markaları çağrıştıran markaların tescilinde asıl markanın sahibinin izninin aranacağı şartını iptal etti. Bu kararın taklit markaların önünü açabileceği ifade ediliyor.

MAHKEME İPTAL İSTEDİ

Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin davada, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın taklit markaları önleyen 7. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, Yasa’nın 7. maddesinin “ı” bendinde yer alan “Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. Maddesine(*) göre tanınmış markalar…” hükmünün iptaline karar verdi.

Kararda, “Bir markanın sahibine sağladığı haklar ‘marka hakkı’ olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuralda yer alan markanın tesciline ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan Anayasa’ya aykırıdır ve iptali gerekir” denildi.

(*)PARİS SÖZLEŞMESİ’NİN 1. MÜKERRER 6. MADDESİ
“Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde resen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”